Varose

Varose D.o.o
info@varose.rs
+381 62 1456310

Podloge

Kompanija VAROSE Doo nudi proizođačima ruža kvalitetne podloge iz Holandije, od kompanije ROSACO.

Više vrsta podloga, Laxa, PFander, Inermis,…više veličina od 3-4 mm do 8-10 mm debljine…Nudimo samo Top “A” kvalitet.

U godini 2015 godina VAROSE Doo je postao uvoznik i agent najkvalitetnijih podloga za ruže sa poreklom iz Holandije. Za sve proizvođače ruža širom Srbije nudimo više vrtsa podloga od kompanije ROSACO. U kvalitetu nema sumnje, i mi njih koristimo u našem rasadniku 😊

Podloge koje nudimo su striktno sortirane prema kvalitetu i veličini. Za naše kupce samo najkvalitetnije podloge šaljemo, to jest „A” klasu. Mlade biljke su u snopovima od 100 komada, grane rezane na željenu veličinu.  Svaka isporuka podloga dobija prateće dokumente, kao što su faktura, deklaracija, uvozni papiri, Phytocertificat.

 

Vrsta podloga koja su dostupna su:

Veličina podloga se odrđuje prema debljini korenovog vrata. Prema tome naše podloge su dostupne u veličinama: